SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO

Gửi bàigửi bởi huynhmai vào ngày Thứ 2 05/03/12 16:48

Bài toán trộn lẫn các chất với nhau là một dạng bài tập hay gặp trong chương trình hóa học phổ thông cũng như trong các đề thi kiểm tra và đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Ta có thể giải bài tập dạng này theo nhiều cách khác nhau, song việc giải loại dạng bài tập này theo phương pháp sơ đồ đường chéo theo tác giả là tốt nhất.
Nguyên tắc: Trộn lẫn hai dung dịch:
Dung dịch 1: có khối lượng m1, thể tích V1, nồng độ C1 (nồng độ phần trăm hoặc nồng độ mol), khối lượng riêng d1.
Dung dịch 2: có khối lượng m2, thể tích V2, nồng độ C2 (C2 > C1 ), khối lượng riêng d2.
Dung dịch thu được: có khối lượng m = m1 + m2, thể tích V = V1 + V2, nồng độ C (C1 < C < C2) và khối lượng riêng d.
Sơ đồ đường chéo và công thức tương ứng với mỗi trường hợp là:
a. Đối với nồng độ % về khối lượng:
 (1)
b. Đối với nồng độ mol/lít:
 (2)
c. Đối với khối lượng riêng:
 (3)
Khi sử dụng sơ đồ đường chéo cần chú ý:
- Chất rắn coi như dung dịch có C = 100%
- Dung môi coi như dung dịch có C = 0%
- Khối lượng riêng của H2O là d = 1g/ml.
Sau đây là một số ví dụ sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo trong tính toán các bài tập.
Ví dụ 1: Để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl 15%. Tỉ lệ m1/m2 là
A. 1:2. B. 1:3. C. 2:1. D. 3:1.
Hướng dẫn giải
Áp dụng công thức (1):
. (Đáp án C)
Ví dụ 2: Để pha được 500 ml dung dịch nước muối sinh lý (C = 0,9%) cần lấy V ml dung dịch NaCl 3% pha với nước cất. Giá trị của V là
A. 150 ml. B. 214,3 ml. C. 285,7 ml. D. 350 ml.
Hướng dẫn giải
Ta có sơ đồ:
V1 = = 150 ml. (Đáp án A)
Ví dụ 3: Hòa tan 200 gam SO3 vào m2 gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m2 là
A. 133,3 gam. B. 146,9 gam. C. 272,2 gam. D. 300 gam.
Hướng dẫn giải
Phương trình phản ứng:
SO3 + H2O  H2SO4
100 gam SO3  = 122,5 gam H2SO4.
Nồng độ dung dịch H2SO4 tương ứng 122,5%.
Gọi m1, m2 lần lượt là khối lượng của SO3 và dung dịch H2SO4 49% cần lấy. Theo (1) ta có:

= 300 gam. (Đáp án D)
Ví dụ 4: Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,319. Brom có hai đồng vị bền: và . Thành phần % số nguyên tử của là
A. 84,05. B. 81,02. C. 18,98. D. 15,95.
Hướng dẫn giải
Ta có sơ đồ đường chéo:100% = 15,95%. (Đáp án D)
Ví dụ 5: Một hỗn hợp gồm O2, O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối hơi với hiđro là 18. Thành phần % về thể tích của O3 trong hỗn hợp là
A. 15%. B. 25%. C. 35%. D. 45%.
Hướng dẫn giải
Áp dụng sơ đồ đường chéo:
100% = 25%. (Đáp án B)
Ví dụ 6: Cần trộn hai thể tích metan với một thể tích đồng đẳng X của metan để thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15. X là
A. C3H8. B. C4H10. C. C5H12. D. C6H14.
Hướng dẫn giải
Áp dụng sơ đồ đường chéo:  M2  30 = 28
 M2 = 58  14n + 2 = 58  n = 4.
Vậy: X là C4H10. (Đáp án B)
Ví dụ 7: Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng là
A. 14,2 gam Na2HPO4 ; 32,8 gam Na3PO4.
B. 28,4 gam Na2HPO4 ; 16,4 gam Na3PO4.
C. 12 gam NaH2PO4 ; 28,4 gam Na2HPO4.
D. 24 gam NaH2PO4 ; 14,2 gam Na2HPO4.
Hướng dẫn giải
Có:
tạo ra hỗn hợp 2 muối: NaH2PO4, Na2HPO4.
Sơ đồ đường chéo
Mà: mol

(Đáp án C)
Ví dụ 8: Hòa tan 3,164 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và BaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí CO2 (đktc). Thành phần % số mol của BaCO3 trong hỗn hợp là
A. 50%. B. 55%. C. 60%. D. 65%.
Hướng dẫn giải
= 0,02 mol = 158,2.
Áp dụng sơ đồ đường chéo:
100% = 60%. (Đáp án C)
Ví dụ 9: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để pha thành 280 gam dung dịch CuSO4 16%?
A. 180 gam và 100 gam. B. 330 gam và 250 gam.
C. 60 gam và 220 gam. D. 40 gam và 240 gam.
Hướng dẫn giải
Ta coi CuSO4.5H2O như là dung dịch CuSO4 có:
C% = 64%.
Gọi m1 là khối lượng của CuSO4.5H2O và m2 là khối lượng của dung dịch CuSO4 8%.
Theo sơ đồ đường chéo: .
Mặt khác m1 + m2 = 280 gam.
Vậy khối lượng CuSO4.5H2O là:
m1 = = 40 gam
và khối lượng dung dịch CuSO4 8% là:
m2 = 280  40 = 240 gam. (Đáp án D)
Ví dụ 10: Cần bao nhiêu lít axit H2SO4 (D = 1,84) và bao nhiêu lít nước cất để pha thành 9 lít dung dịch H2SO4 có D = 1,28 gam/ml?
A. 2 lít và 7 lít. B. 3 lít và 6 lít.
C. 4 lít và 5 lít. D. 6 lít và 3 lít.
Hướng dẫn giải
Ta có sơ đồ đường chéo:

 .
Cần phải lấy lít H2SO4 (d = 1,84 g/ml) và 6 lít H2O. (Đáp án B)
huynhmai
 
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 05/03/12 16:43

fifa 15 xbox one cheap buy ultimate team coins ps3

Gửi bàigửi bởi BryantMal vào ngày Thứ 7 21/03/15 23:43

Buying wow gold is a great and direct way to increase our performance when playing wow. Buying wow gold is, in general, actually less nerdy than not buying it. Buying wow gold is a touchy subject,xbox 360 fut coins. Wow is a popular game that is enjoyed by thousands of video gamers. The wow is a hd game that often brings the game to our lives.

To reach glory, players need to overcome multiple challenges and defeat multiple adversaries,fifa coins xbox. The main way to do this is with the use of tools. Using tools to conquer and defeat may not sound that difficult, but if you have played wow before than you may realize that it is significantly less easy as it sounds. Gold can be used to buy items, armoires, tools etc.

Gold has a major affect your action. The good and valuable tools must be paid for with wow gold. The easiest way to find wow gold is to buy it. Similar to the mentioned resources, purchasing wow gold is a great path for a player to enjoy and conquer the game. Wow gold is wow unit of currency. Wow gold isn't found everywhere in the game; you have to look for it and, when you find it, you have to save it.

Wow gold is earned through doing things like killing adversaries, hunting and crafting. Wow gold is for sale online at a number of locations. The choice to buy wow gold is one that many video gamers battle with. Many wow players try to play the game on their own before making the decision to buy wow gold. If you want to buy wow gold there is nothing wrong with it. Buying wow gold is just like finding cheat codes or using other resources.

Millions of video gamers do it and it helps them to enjoy, conquer, and play the game with techniques that they were never able to before. Since the buying and selling of wow gold online is becoming extremely popular proven a number of places where you can buy wow gold online if you wish to do so. There are many individuals who sell their wow gold in online auction sites.

cheapest fifa 15 ps3, Buying wow gold has become a popular way to acquire gold the simple way.


锘縖url=http://www.cheapfifacoinsforsale.com/]cheap fifa 15 ultimate team coins[/url]
ps3 fifa ultimate team coins
cheap fut 15 coins
fifa 15 xbox one cheap
fifa 15 xbox one cheap
BryantMal
 
 
Bài viết: 888
Ngày tham gia: Thứ 4 07/01/15 8:13


Quay về Hóa học Đại cương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: astenamon12, bihwmudsfx, bismeaywg, Bryantoi, caocuong26485, clipdoc2015, DangThietqn1578, effolferysfug, foxdethuong, fyvrwvnnjy, gosgodjz, hihi8893, inquangminh1705, Jamesadi, Joshuatype, kendricqnGdG, lktffyraew, luutot123, lygiabao, Lê Thị Tâm 1996, mk9nqxtibo, mrbenhtat12, MrSmithX, ngocanh1990, Nguyenthuhien_nd, Nighttn31090, oto b2, owomubon, phamviethoang, Scallboom, sun12345, thiladau, trzwjuqnks, vuongseo, wind2j6ds66 khách